Systembeskrivelse


Gjelder versjon 1.x

DUELL POS er utvikling med hensyn til kassesystemloven. Programmet er ikke ment som å inngå som en del av den bokføringspliktige sitt regnskapssystem.

Innhold

Hardware

PC med tilkoblet skjerm, kvitteringskriver og kasseskuff er standard utstyr. I tillegg kan en velge å koble til ekstrautstyr som ekstra skjerm, tastatur, mus, vekt, strekkodescanner og bankterminal. Kundedisplay er ikke standardutstyr. PC-en leveres med Windows 10 operativsystem.

Software

Lokalt på PC-en installeres programvaren DUELL sammen med utstyrets drivere. Programvaren lagrer oppsett for utstyret, blant annet IP for printer, bankterminal og vekt. Det lagres ingen salgsdata lokalt på PC-en.
All data som registreres i kassesystemet lagres i leverandørens skyløsning. Det samme gjelder elektronisk journal.

Mer om software

Administrasjon

Administrasjonen av kasseprogrammet gjøres via administrasjonspanelet som er tilgjengelig ved bruk av en ordinær nettleser. Administrasjonspanelet regnes ikke som en del av kassesystemet, og er således ikke omfattet av denne systembeskrivelsen.

Elektronisk journal

Alle registreringer i salgsbildet lagres i elektronisk journal løpende. Det er ingen mulighet for å gjøre endringer i registreringene som er gjort i elektronisk journal.

Kjedeløsning

DUELL har støtte for kjedeløsning med avdelinger. Hver avdeling kan ha flere maskiner for å registrere salg. X- og z-rapporter genereres per avdeling, ikke per fysiske maskin.

Varer og tjenester

DUELL skiller fundamentalt mellom varer og tjenester, og lagrer disse i hver sin tabell i databasen. I denne systembeskrivelsen, og ellers i systemet, blir ofte kun benevnelsen «varer» benyttes selv om det også gjelder tjenester.

API

DUELL API er koblet direkte mot systemet. API-et kan likevel ikke påvirke elektronisk journal eller registreringer som allerede er gjort, unntatt faste verdier som produktnavn og pris. API-et kan registrere nye ordre på kjøkken/kalender (utvidelser), men påvirker ikke oppgjør, salgstall eller salgstall i rapporter. Kunder som velger å ta i bruk API-et står selv ansvarlig for å dokumentere hvordan det benyttes og med hvilken hensikt om leverandøren etterlyser dette. API-et kan fjernes eller endres helt eller delvis uten varsel.

Salgsbildet

Salgsbildet inneholder alle funksjoner du har behov for for å ta i mot betaling. Til venstre i bildet vises registreringer på gjeldene innslag. Til høyre i bildet vises ulike opplistinger basert på hvilken funksjon en aktiverer. Som standard vil hurtigknapper vises her.

Veksle mellom operatører og kunder – øverst til venstre i salgsbildet

 • Ved å klikke på knappen øverst til venste i salgsbildet, kan en veksle mellom operatørene. Når en klikker på knappen vil et bildet åpne seg, og PIN-koden til operatøren må angis. Som standard viser knappen hvilken operatør som nå er logget inn.
 • Ved å klikke på «kunde» vises kunderegisteret i systemet. En kan velge en kunde for å registrere salg på den, endre en eksisterende kundes informasjon eller se tilgjengelig informasjon om en eksisterende kunde. Tilgjengelig informasjon kan for eksempel være kontaktinfo, tidligere innslag eller lignende.

Funksjoner kun tilgjengelig før salg starter – øverst til venstre i salgsbildet

 • Ved å klikke på «bord» (utvidelse) vises alle rom og bord registrert i system. Bord med aktive innslag uten oppgjør vil være markert. Klikk på bordnummeret for å hente bordet til salgsbildet. Når det registreres oppgjør på et bord nullstilles bordet.
 • Ved å klikke på «kjøkken» (utvidelse) vises alle kjøkkenordre registret i systemet. Ordre som ikke har oppgjør kan hentes til salgsbildet.
 • Ved å klikke på «booking» (utvidelse) vises alle bookinger registrert i systemet. Bookinger som ikke har oppgjøres kan hentes til salgsbildet.
 • Ved å klikke «ta med» (utvidelse) endres MVA sats til den satsen som er angitt i administrasjonen på de produkter hvor dette er registrert på forhånd. I administrasjonen er det også angitt om prisen skal reduseres tilsvarende justert MVA, eller ikke. Nederst til venstre i salgsbildet står hver aktive MVA-sats opplistet med tilhørende beløp.
 • Ved å klikke på «rabatt» kan en legge inn en rabatt som skal gjelde alle varer i aktivt innslag.
 • Ved å klikke «åpne skuff» åpnes skuffen. Systemet vil være fryst til skuffen lukkes. Fryse-funksjonen kan være deaktivert av leverandøren på enkelte enheter fordi enheten ikke regnes som et fast kassepunkt.
 • Ved å klikke «skriv ut» skrives det ut en mellomregning.
 • Ved å klikke «kalender» (utvidelse) vil operatøren bli sendt til bookingkalenderen.

Funksjoner for å endre en varelinje – til venstre i salgsbildet

 • En varelinje kan endres frem til betaling er registrert. Alle endringer blir registrert i journalen. Klikk på en varelinje for å endre den. Det er mulig å endre pris, rabatt og antall. Det kan også skrives en kommentar. Det er ikke mulig å endre eller fjerne de faste verdiene som varenavn og varebeskrivelse.

Funksjoner for å avslutte registrering av innslag – Nederst til venstre i salgsbildet

 • Klikk på «x» for å slette innslaget. Om innslaget tilhører ordre på bord eller tilsvarende vil en bli spurt om en ønsker å «slette ordren» eller kun tømme salgsbildet. Om salgsbildet tømmes vil evt nye endringer i registreringene ikke blir endelig registrert.
 • Klikk på «pause» for å lagre ordren på bord (utvidelse). Aktivt bordnummer indikeres øverst til venstre. Om bordnummer ikke er valgt vil operatøren bli bedt om å velge dette. Om bongskriver (utvidelse) benyttes på en eller flere av varelinjene som er lagt til eller korrigert, vil en bong skrives ut.
 • Klikk på «kjøkken» for å lagre ordren på kjøkkenet (utvidelse). Tjenester vil ikke lagres – kun varer. Brukeren kan angi kundeinformasjon, tidspunkt og legge til en merknad. Om bongskriver (utvidelse) benyttes på en eller flere av varelinjene som er lagt til eller korrigert, vil en bong skrives ut.
 • Klikk på «kalender» for å lagre ordren på en booking. Aktiv booking indikeres øverst til venstre. Om booking ikke er valgt vil operatøren bli bedt om å angi medarbeider og tidspunkt.
 • Klikk på pilen for å gå til betalingsbildet.
 • Enkelte operatører har to piler, hvor av den ene er koblet direkte mot en fast betalingmetode.

Funksjoner for å legge til varelinjer – til høyre i salgsbildet

Søkefelt

I søkefeltet kan en søke fritt

 • Strekkode
 • Varenummer
 • Varenavn
Hurtigknapper

Hurtigknappene kan ha forskjellige farger – oppsettet gjøres i administrasjonen. Hver knapp representerer en vare eller varegruppe.

Varegrupper

Øverst til høyre kan operatøren velge «V» to varegrupper. En liste med alle varegruper vises. Klikk på en varegruppe for å vise alle produktene i varegruppen. Opplistingen viser navn, antall på lager og pris.

Betalingsbildet

Ved positivt ordrebeløp: I betalingsbildet kan operatøren velge beløp og angi en betalingsmetode. Flere betalingsmetoder kan benyttes i kombinasjon – dette gjøres etter tur. Til sist vil utleverings- eller salgskvittering skrives ut.

Ved negativt ordrebeløp: Operatøren blir bedt om hvilken betalingsmetode som ønskes benyttes for retur. Til sist vil returkvittering skrives ut sammen med kvittering med felt for årsak og signatur.

Eksempler på betalingsmetoder er kontant, integrert bankterminal, ekstern bankterminal, gavekort og faktura/kreditt.

 • Faktura (utvidelse) kan benyttes som betalingsmetode. Det kreves at det velges en kunde og at en oppgir tilstrekkelig kundeinformasjon for å fullføre en ordre med faktura som betalingsmetode. Faktura kan kun benyttes på totalbeløpet, ikke i kombinasjon med andre betalingsmetoder.
 • Ved delbetaling regnes restbeløpet automatisk. Er restbeløpet mindre enn 1 og mer enn -1 registrering øreavrunding og ordren avsluttes.
 • Etter fullstendig betaling kan bong (utvidelse) skrives ut om det er registrert endringer.
 • Enkelte av betalingsmetodene benytter øreavrunding.

Mulige utvidelser

 • Personalliste for inn- og utstempling
 • Kalender for booking av avtaler
 • Ordreliste for kjøkken
 • Ordreliste for sjåfør
 • Registrering av varemottak
 • Oversikt over tidligere salg med muligheten for utskrift av kopikvittering eller å se innholdet i innslag i elektronisk format.